Menú
Inicio
Diccionario
Episodios
Imágenes
Libros
Lyrics
Manga
Midi
Música
Personajes
Screensavers
Skins
Videos
Wallpapers
E-Mail
Direct Connect
Webmaster

LyricsSokabasu


Daiji wa ita taso batosu ocho

To hito nare te to meiki o hitotsu

Evikyu no koi wa mi wa to ni

Maku seto to ii sho isho keta


Mae yo ni momo to yase tamei sho

Toshite to sesaru toge ga ita u

Hoshi kura nai mo

Ate ni nara nai wa


Mou wo toto oku made

Iishoni u ketara nee...


Kureshi kute sore dake te


Omoide wa itsumo hirei dakedo

Sore dakeja onaka ga suku wa

Honto wa setsurai yoru nano ri

Tou shite tashi wa ano hito no egao mo

Omoidase nai no


Kowa shite naoshi te wakatte rurouni

Sorekatta shi no seikaku dakara

Moto kashi kimochi dea

Yahoo! yana mama de

Sore demo ii ai wo shite kita


Omoi kiri aketa

Hideri mimi no ki asu ni wa nee


Warae nai episowodo...


Sowa kasu no hatsu wo katso ete miru

Yoko reta noi yuru midai te

Mune o sasu toke wa ki enai kedo

Kaeru chamo kusai chamo wara wa eku eru no


Omoide wa itsumo hirei dakedo

Sore dakeja onaka ga suku wa

Honto wa setsurai yoru nano ri

Tou shite tashi wa ano hito no namida mo

Omoidase nai no

Omoidase nai no, wo, wo, wo, wo, wo

Dakara...

Keshite nano...Este lyric fue realizado por Laura.

Vota por nosotros


AfiliadosTodos los derechos de autor de la serie corresponde ha ©Nobuhiro Watsuki/Shueisha - Fuji TV - SPE Visual Works - Sony Music Entertaiment y los derechos de autor de esta página, asi como realización gráfica, redacción y todo su contenido expuesto en ella, fue realizado por Julio Fernández y Daniel Fernández, esta página fue creada, el 19 de Agosto del año 2001.